Background
29.9.2019vinkit, metsä, haltia

Mennäänkö metsään

Suomessa on us­ko­mat­to­mat luon­non­va­rat metsät. Ja vaikka meille on aina toistettu oi­keuk­siam­me metsän aarteista eli marjoista, sienistä ja oi­kau­des­ta liikkua vapaasti metsissä. Kuinka usein tulee lähdettyä metsään. Espoossa si­jait­se­va nuuksio on koko PK seudun suurin metsä vapaajan reit­tei­neen. Asiakas perheemme lähti sie­nes­tä­mään. Äidin ja pojan laa­tuai­kaa. Edel­li­ses­tä metsässä liik­ku­mi­ses­ta olikin vie­räh­ty­nyt useampi vuosi. Arki kii­rei­neen ja van­hem­pien mökistä luo­pu­mi­nen oli vienyt luon­nol­li­sen kontaksin metsään, nyt oli van­hem­pain illasta saatu kipinä tehnyt teh­tä­vän­sä. Vaikka omaa autoa ei ollut loppu kesästä tilasi äiti tutun taksimme viemään heidät Espoon nuuksioon. Kun sitten kysyttiin suo­si­tuk­sia, ehdotti kul­jet­ta­ja visiittiä haltiaan ja lyhyttä luonto polku reittiä mais­tiai­sik­si.
unsplash-iBjO3rbIHtg-me

Pink Cab

Pinkki Taksi blogi 

Yh­teys­tie­dot

Pink Cab Finland Oy

PL 994

00101 Helsinki

toimisto@pinkcab.fi

Kul­je­tuk­set

toimisto

PL 994

00101 Helsinki


Linkit

pinkkitaksi.fi

pinkcab.fi

espoo.taxi

Otsikko

sisältö

Pink%20Cab-BAR-me.png